Medewerkertevredenheid

Ben jij dag in, dag uit, druk bezig met de ontwikkeling van je bedrijf?

En lukt het je – hoe hard je ook je best doet – maar niet om de tevredenheid van je medewerkers te verbeteren?

Zie je keer op keer dat de uitkomst van de tevredenheidsonderzoeken onder de maat blijven en diverse aanpassingen niet tot structurele verbetering leiden?

Als al jouw P&O activiteiten en pogingen om medewerkers te binden meer lijken op symptoombestrijding dan op structurele oplossingen, wordt het hoog tijd om de kracht van “durfcultuur” toe te passen.

Tevreden medewerkers krijg je zo

Ons uitgebreide E-book “De 5 voorwaarden voor tevreden medewerkers” is nu te downloaden!

Meer weten? Neem contact met ons op voor een kennismaking… Als je durft!

Klik hier voor het artikel in “Ondernemend Súdwest-Fryslân” over “Bouwen aan Durfcultuur”