Waarom onze procesbegeleiding bij verandertrajecten gegarandeerd tot groot succes leidt

Grote verandertrajecten leiden bijna altijd tot onzekerheid en polarisatie in organisaties. Bijvoorbeeld bij fusies, overnames en reorganisaties, maar ook bij minder ingrijpende zaken.

Denk hierbij aan het onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden; het bezweren van een crisis; het oplossen van conflicten en het implementeren van nieuw beleid.

Steeds vaker zien we in organisaties fricties ontstaan tussen de verschillende groepen die verschillende belangen hebben.

Het personeel kent eigen belangen, de directie kent weer andere belangen en HR en OR komen daar tussenin te zitten en voelen zich door beide partijen onder druk gezet.

Om in dergelijke situaties tot resultaten te komen waar alle partijen gelukkig mee zijn, is een lastige opgave. Dit leidt regelmatig tot spanningen en soms het mislukken van trajecten.

Maar het hoeft niet te mislukken en het kan zeker met minder spanning. Wij helpen de partijen om met elkaar in gesprek te gaan, overleg te voeren, maken samen met jullie een stappenplan en kennen de valkuilen. Door een duidelijk proces en onpartijdige aanpak krijgen wij de neuzen in dezelfde richting.

Aan het einde van het traject zien we dan altijd weer blije gezichten, van hoog tot laag in de organisatie.

Meer weten over onze aanpak? We bellen graag even terug voor een afspraak.