Geef je leiding of durf je zelf de leiding te nemen?

Leiderschap, een woord dat vaak gelezen wordt als leiding geven aan anderen. Maar leiderschap betekent in mijn visie leiding nemen. Leiding nemen over je eigen gedachten, je eigen gedrag, je eigen resultaten, je eigen feedback, je eigen bewustwording, je eigen leertraject. Kortom, je eigen groei en ontwikkeling in de hand nemen en daarmee ook anderen de helpende hand bieden door middel van voorbeeldgedrag.

Want voorbeeldgedrag is de enige echte vorm van beïnvloeding waarbij je leiding “kunt geven” waarbij mensen je volgen of nadoen zonder dat je dwangmiddelen (hiërarchie, status, positie, macht) hoeft toe te passen.

Jij bent zelf verantwoordelijk.

Een belangrijk startpunt hierbij is verantwoordelijkheid. Verantwoordelijk zijn voor je eigen gedachten, je gedrag, je resultaten en daarmee je eigen leertraject. Want jij bent verantwoordelijk voor hetgeen je doet, denkt en presteert. Het kan zijn dat je niet verantwoordelijk bent voor hoe je zo bent geworden en bent gaan denken en doen(opvoeding, cultuur, gebeurtenissen), maar je bent wel degelijk verantwoordelijk voor wat je er vanaf nu mee doet. Zodra je namelijk weet en bewust bent van het feit dat jij de enige bent die aan het roer van jezelf staat, dan kun je dat roer ook zelf in handen nemen. Doe je het niet dan kies je er impliciet voor om niet eigenaar te zijn van je eigen gedrag en resultaten door anderen aan het roer te laten. Daarmee blijf je reactief en afhankelijk of anderen het goed met je voor hebben en of je het leven leidt dat je graag wilt leiden.

Volgens mij is je eigen leiderschap (her-nemen) de enige methode om tot wezenlijke verbeteringen en veranderingen te komen. Zowel in je eigen leven alsook in het leven van de mensen om je heen. Want als je de leiding hebt over je eigen leven, je werk, je lichaam, je gewicht, je financiën, je emoties…., dan pas neem je echt de leiding door het voorbeeld te geven.

“Feedback geven werkt niet”.

Want vertellen hoe iets werkt of zou moeten werken zonder voorbeeldgedrag functioneert niet. (En als je kinderen hebt dan wordt dat elke dag “pijnlijk” duidelijk). In ieder geval werkt advies en feedback zonder voorbeeldgedrag niet op lange termijn. Want wees nu eerlijk, doe jij wat je verteld wordt als je weet dat de ander het niet doet? Ook al weet je dat wat gezegd wordt wel het juiste gedrag is. We doen als mensen nu eenmaal niet wat anderen zeggen, maar wat anderen doen!

Dus als je wilt werken aan structurele, duurzame verbeteringen en oplossingen voor jezelf en voor anderen, zorg dan dat jij het roer zelf in handen neemt. Niet om de anderen de weg te wijzen, maar om jezelf te sturen in de richting van de verandering die je wilt zodat anderen zien hoe en in welke richting zij ook kunnen gaan. Want volgen is ook een keuze!

Heb een mooie dag.

Gurbe Wiarda, bemiddelaar en procesbegeleider.