Een AVR in plaats van een CAO… Iets voor uw bedrijf?

Supermarkt Jumbo, maar ook andere grote organisaties, maken gebruik van onze expertise bij het verduurzamen van het arbeidsvoorwaardenpakket. Jumbo heeft onlangs gekozen om samen met de OR een AVR af te sluiten in plaats van een CAO met de vakbonden. Een optie voor jouw bedrijf?

Een AVR is eigenlijk een variant op een CAO, die niet met de bonden, maar juist in samenspraak met het personeel wordt afgesproken. Voor de meeste ondernemingen zal een AVR vaak eenvoudiger zijn dan een CAO. De bestaande personeelsregelingen of samengevoegde reglementen kunnen uitstekend de basis vormen voor een nieuwe, aantrekkelijke AVR.

Net als bij een CAO of een personeelshandboek is het bij de AVR de bedoeling om de arbeidsvoorwaarden vast te leggen die voor alle werknemers gelden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de loonschalen, overwerk, verzuim, ziekte, vakantie en verlof, kostenvergoedingen etc.

Individuele afspraken met werknemers zoals die in de individuele arbeidsovereenkomst geregeld zijn blijven gewoon van kracht.

Het belangrijkste verschil is dat de AVR, in tegenstelling tot de CAO, niet wordt afgesproken met de vakbonden, maar met de eigen Ondernemingsraad.  Of een AVR in je bedrijf mogelijk is hangt er van af of in de sector een algemeen verbindend verklaarde CAO van toepassing is. Is dat niet zo, dan kun je dus voor een AVR kiezen.

In feite gaat het dus om een verregaande vorm van medezeggenschap, waarbij een belangrijk voordeel is dat er geen “tegenstander” is, maar een “medestander”: De OR vertegenwoordigt het personeel in het belang van het bedrijf in plaats van in strijd met het bedrijf. Is er geen OR maar wel een Personeelsvertegenwoordiging dan kunt u ook samen met de PVT aan de slag.

Boeien en binden is onderdeel van Strategisch HR-beleid, en juist dat maakt het aantrekkelijk om een AVR samen te stellen met de medezeggenschap in het bedrijf. De OR of PVT zorgt voor draagvlak door de meningen, wensen en interesses bij het personeel te peilen.

Uiteindelijk zijn de doelstellingen van de onderneming en die van het personeel hetzelfde: Duurzaamheid en continuïteit is voor beide partijen van levensbelang. In een AVR kan een goede basis gelegd worden voor een bedrijf dat op de arbeidsmarkt aantrekkelijk is, op een manier waarbij de klassieke tegenstellingen worden omgebogen naar eensgezinde doelgerichtheid.

Dus ben je klaar om de verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken aan goede arbeidsvoorwaarden in een fijner bedrijf? Of twijfel je nog aan de mogelijkheden en gevolgen? Laat het ons weten. Wij kunnen het proces begeleiden van begin tot eind, met bewezen succes.