Durf jij anders arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen?

Al meer dan 20 jaar ondersteun ik ondernemingsraden, werknemers, werkgevers, directies bij het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Op basis van die ervaringen ben ik er van overtuigd dat de wijze waarop we traditioneel omgaan met onderhandelen, het proces, niet leidt tot de gewenste uitkomst voor zowel werknemers en werkgevers.

Je zou denken dat je met onderhandelen voor beide partijen op een punt komt waarbij je beide een optimale uitkomst bereikt. Maar volgens mij is dat niet het geval. Door de wijze waarop wij onderhandelingsprocessen hebben ingericht ontstaat er altijd dualiteit. Door aan de ene kant vanuit werknemers een wensen (eisen) pakket te maken en de ander kant aan werkgeverszijde een wensenpakket te maken, creëren we een tegenstelling van “wij tegen zij”. Hetgeen ook vaak via nieuwsbrieven en pers nog eens benadrukt wordt. Daar komt bovenop dat veelal werknemers meer willen en werkgevers (materieel) minder. Hierdoor ontstaat bij werknemers het gevoel dat de werkgever ze niets gunt en bij werkgevers ontstaat het gevoel dat werknemers ondankbaar zijn.

Kortom een proces waarbij materieel wellicht tevredenheid kan ontstaan, maar waarbij gevoelens als vertrouwen, waardering, samenwerken aan hetzelfde doel, zwaar onder druk komen te staan.

Dat kan en moet anders. Want uiteindelijk is iedereen echt gebaat bij samenwerking, vertrouwen en waardering ten gunste van de doelstelling van de organisatie en dus elkaar. Pas door echt samen te werken, in plaats van elkaar vliegen af te vangen en elkaar onder druk te zetten door een ouderwets proces, kom je tot elkaar.

Het kan anders. Wij richten de wijze waarop we arbeidsvoorwaarden tot stand brengen anders in. De uitgangspunten worden nu gebaseerd op de overtuiging dat je met samenwerken (daadwerkelijk alle stappen van het proces samen doorlopen), vertrouwen, waardering en transparantie, meer bereikt en met name als werkgever meer gedaan krijgt dan wanneer je blijft hangen in het duale systeem van onderhandelen.

  1. Het gehele proces begint ermee dat werkgevers en werknemers in projectgroepen samen werken en inventariseren om te komen met een analyse over: kernwaarden, uitgangspunten, knelpunten, de markt, de eigen organisatie, behoefte en drijfveren van werknemers en werkgevers.
  2. Aan de hand van deze analyse gezamenlijk komen tot prioriteiten, mogelijke oplossingen, ideeën, verbeteringen. Dus samen de wensenlijst samenstellen nog zonder prioritering.
  3. Om vervolgens samen op basis van vastgestelde prioriteiten, kernwaarden en doelstellingen te komen tot de meest optimale oplossingen (afspraken) in relatie tot de knelpuntenanalyse.

Een eenvoudig drietraps proces waarbij niet alleen een arbeidsvoorwaardenpakket tot stand wordt gebracht waarbij sprake is van draagvlak, begrip en commitment, maar waarbij medewerkers en werkgevers oprecht werken aan vertrouwen, waardering en transparantie, wat ook de werksfeer ten goede zal komen.

Niet elke organisatie zal deze vorm omarmen, want veel bedrijven hebben een directie die graag alleen beslist en veel werknemers hebben een ingebouwde reserve ten opzichte van directies. Maar als je echt samen stappen wilt en durft te maken zal deze werkwijze, voor het tot stand brengen van een evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket, je organisatie tot grote hoogte kunnen brengen in de vorm van harde resultaten.

Heb een fijne werkdag.

Gurbe.

adviseur en partner bij Wiarda Faber.

Vraag de gratis workshop aan en ontdek hoe je een sociale (HRM) werkomgeving creëert vanuit voorbeeldgedrag en persoonlijk leiderschap waarbij meer waardering, vertrouwen en verbinding ontstaat.