Verander jij of verander ik?

Veranderen is iets waar we dagelijks mee te maken hebben. Of het nu op je werk is of thuis. Volgens de natuurwetten is bewegen, groei en veranderen ook een belangrijke voorwaarde om “het leven” in stand te houden. Alles om ons heen verandert constant en toch lijken maar weinig mensen zonder problemen met deze situatie om te kunnen gaan.

Ook in werk gerelateerde situaties hebben we daar veel moeite mee. 

Maar hoe kan het dat de ene persoon wel met deze veranderingen om kan gaan en de ander niet. Waarin zit het verschil? Hoe kunnen we van elkaar leren? Hoe kunnen we elkaar helpen om meer grip te krijgen op de constant wisselende omstandigheden? Want zover we weten gaat aan deze veranderingscyclus niet veel veranderen, dus heb je een aanpak nodig om je staande te houden.

Het verschil waarom de ene persoon wel grip lijkt te hebben op veranderingen en de andere niet blijkt vooral te zitten in acceptatie, bewustwording en besluit om alleen invloed uit te oefenen op zaken waar je daadwerkelijk invloed op hebt. Daarbij spelen zaken als:

  • verantwoordelijkheid nemen voor je eigen resultaten,
  • verantwoordelijkheid nemen voor je eigen rol en keuzes,
  • eerlijk zijn naar jezelf en eerlijk zijn naar je omgeving,

een belangrijke rol. Want als je zelf geen verantwoordelijkheid neemt, wie gaat het dan wel doen? Het lijkt een open deur maar toch hebben veel mensen hier veel moeite mee.

Ondanks dat we weten wat er nodig is om als individu te veranderen en ondanks dat we weten dat je iemand niet kunt dwingen om te veranderen (tenzij daadwerkelijk dwang wordt toepast, maar dat wordt in deze context niet bedoeld) zien we nog te vaak dat bij organisaties van bovenaf geroepen wordt “gij zult veranderen, want dat is beter voor u zelf”. 

We weten allemaal dat veranderingen opleggen niet echt snel tot het gewenste resultaat leidt. Je kunt nog zo hard duwen en trekken, het individu bepaalt zelf wel of en wanneer hij/zij verandert, bij voorkeur wanneer hij/zij zelf nut en noodzaak van een verandering inziet.

Het gezegde is niet voor niets: “verander de wereld begin bij jezelf” en niet: ”verander de wereld en begin bij een ander!”

Wat wel werkt is: vertrouwen geven, elkaar helpen, positief stimuleren, het goede voorbeeld geven en waardering tonen. Dus vooral tools aanreiken die je nodig hebt om te kunnen veranderen en een omgeving creëren waarin het veilig is om te veranderen. Daarnaast ook doodgewoon geduld en loslaten. Als je de juiste omgeving schept gaat het kwartje vanzelf een keer vallen.

Ik wens je een fijne werkdag dag!

Gurbe

adviseur en partner bij Wiarda Faber.

Vraag de gratis workshop aan en ontdek hoe je een sociale (HRM) werkomgeving creëert vanuit voorbeeldgedrag en persoonlijk leiderschap waarbij meer waardering, vertrouwen en verbinding ontstaat.